Algemene Ledenvergadering 30-5-2022

Op 30 mei was de ALV in het paviljoen.

Op hoofdlijnen zijn de volgende agendapunten behandeld:

  • Mondeling verslag van het bestuur
  • Financieel jaarverslag 2021
  • Voorgenomen besluit naar aanleiding van enquête
  • Voornemen uitbreiding padelbanen

De gebruikte presentatie is als link toegevoegd.

TV Loon op Zand Jaarrekening 2021.pdf Decharge door kascontrolecommissie.pdf Agenda ALV 30-5-2022.pdf Presentatie ALV 2022.pdf