Lidmaatschap

Lid worden

T.V. Loon op Zand is een bloeiende vereniging voor tennis en padel met ruim 450 actieve leden. Wil je ook lid worden? Welkom!

Je kunt je online aanmelden. Voor de aanmelding heb je een recente pasfoto nodig (uploaden in .jpg-bestand). De ledenadministratie verwerkt je aanmelding voor het lidmaatschap. Bij vragen of onduidelijkheden wordt door de ledenadministratie contact met je opgenomen.

Binnen één week wordt je aanmelding verwerkt. Je ontvang een bevestigingsmail van de ledenadministratie als je lidmaatschap geactiveerd is. Er is géén wachtlijst binnen onze vereniging.


Proeflidmaatschap

Als je senior bent en eerst kennis wilt maken met de tennis- en/of padelsport, dan kun je je ook aanmelden voor een proeflidmaatschap van 1 maand. De kosten hiervan zijn € 15,-.

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van een proeflidmaatschap en besluit om lid te worden, dan betaal je de rest van de verschuldigde contributie voor het lopende jaar, inclusief inschrijfgeld.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,- voor seniorleden en € 10,- voor juniorleden.

Bij een zomerlidmaatschap wordt geen inschrijfgeld gerekend.


KNLTB pas en clubapp

Je wordt automatisch ingeschreven bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) en je krijgt een ledenpasje. Dit ledenpasje heb je nodig voor twee belangrijke zaken:

  1. om een tennis- of padelbaan af te hangen zodat je vrij kunt tennissen of padellen;
  2. om mee te kunnen betalen als je iets koopt in ons paviljoen.

Je kunt verder gebruik maken van de KNLTB Clubapp. Deze app is gratis voor alle KNLTB leden. Zo ben je snel op de hoogte van evenementen die door T.V. Loon op Zand worden georganiseerd en alle andere ontwikkelingen binnen onze club. Op deze pagina vind je meer informatie over de app en waar je deze kunt downloaden.


Lidmaatschapsvorm en contributie

De vereniging kent twee lidmaatschapsvormen:

  1. Basis lidmaatschap 
  2. Zomer lidmaatschap

De contributiebijdrage is afhankelijk van je keuze in lidmaatschapsvorm en je leeftijdscategorie. Vanaf 2020 zijn de tarieven per kalenderjaar als volgt vastgesteld:

  Basis lidmaatschap

Zomer lidmaatschap (juni, juli, augustus & september)

senior lid 26 jaar en ouder € 185,00 € 70,00
senior lid 18 t/m 25 jaar en/of studenten € 97,50 € 35,00
junior lid 11 t/m 17 jaar € 81,00 € 30,00
junior lid 6 t/m 10 jaar € 60,50 € 25,00
rustend lid € 25,50  

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Je lidmaatschap gaat in vanaf de eerstvolgende maand na aanmelding. De contributie in je eerste jaar wordt dus naar rato per maand berekend. Bijvoorbeeld: meld je je in juni aan als lid, dan betaal je het eerste jaar voor 6 maanden contributie.

Het zomer lidmaatschap stopt automatisch na 30 september. Mocht je het jaar erop wederom lid willen worden, dan dien je je weer opnieuw aan te melden.


Rustende leden

Dit zijn leden die (tijdelijk) niet kunnen tennissen of padellen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd uiterlijk op:

  • 30 juni--> rustend lidmaatschap start per 1 juli
  • 31 december --> rustend lidmaatschap start per 1 januari


Gezinskorting

Voor elk 3e lid van een gezin wordt € 25,00 korting verleend, mits wonend op hetzelfde adres én de contributie van hetzelfde rekeningnummer wordt geïnd. Een 4e en 5e lid van een gezin krijgen 50% korting.

  • Kortingen worden verrekend op basis van het voordeligste lidmaatschap(pen).
  • Wanneer iemand in loop van het jaar lid wordt, dan worden de kortingen (net als het lidmaatschap) verrekend naar rato.


Contributie betalingen

Betaling van de contributie is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Bij het aangaan van het lidmaatschap is hiervoor een machtiging ingevuld. De jaarlijks verschuldigde contributie wordt in de periode januari – april geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. Bij blessures en zwangerschap vindt geen restitutie van de contributie plaats.


Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap is op 2 momenten in het jaar mogelijk:

  • opzegging per 30 juni (moet doorgegeven zijn vóór 1 juli)
  • opzegging per 31 december (moet doorgegeven zijn vóór 1 januari)

Wanneer je halverwege het jaar opzegt, zal de helft van je reeds betaalde contributie teruggestort worden. Mits je, indien van toepassing, aan de helft van je verplichte diensten voldaan hebben.

Bij lid worden na 1 oktober is het niet mogelijk op te zeggen vóór 1 januari, je bent dan automatisch lid t/m 30 juni. 


Openingstijden

Het park is 7 dagen in de week vrij toegankelijk voor alle leden van de vereniging en je kunt altijd tennissen en padellen als er banen vrij zijn. Het park is vanaf ongeveer 08.00 uur toegankelijk. Als je wilt tennissen of padellen, reserveer je hiervoor een baan via de website, de KNLTB-app of via het afhangbord in het paviljoen.


Het paviljoen

Een bloeiende vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. T.V. Loon op Zand is volledig zelfstandig en voert veel activiteiten in eigen beheer uit. Van baan- en parkonderhoud tot de organisatie van competities en toernooien. We streven er zoveel mogelijk naar om activiteiten op vrijwillige basis te organiseren.

Het paviljoen wordt in eigen beheer geëxploiteerd. Het paviljoen is ‘cashless’. Dat wil zeggen dat er niet met contant geld betaald kan worden. Je kunt op je ledenpasje geld zetten en zo kun je iets kopen. En je kunt pinnen. Het paviljoen is niet altijd open. Door de week meestal vanaf 19.00 uur, op zondag vanaf 09.30 uur tot 14.00 uur en als er tennis- en/of padel activiteiten zijn.

Als seniorlid ben je verplicht om gedurende het kalenderjaar 4 diensten te draaien.


Meer informatie

Mocht u nog meer vragen hebben over het lidmaatschap van T.V. Loon op Zand dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]