Lidmaatschap

Lid worden

Je kunt je online aanmelden. Nadat je dit hebt gedaan, neemt de ledenadministratie contact met je op. De aanmelding voor het lidmaatschap wordt definitief in gang gezet als de ledenadministratie aanvullende gegevens en een recente pasfoto heeft ontvangen. Je pasfoto mag je ook scannen en als jpg-bestand mailen. Je lidmaatschap gaat in vanaf de eerstvolgende maand. Het duurt ongeveer twee weken tot je aanmelding is verwerkt bij de KNLTB.

Als je lid bent van de T.V. Loon op Zand word je ingeschreven bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) en krijg je een tennispasje. 
Dit pasje heb je nodig voor 2 belangrijke dingen:

  1. om een tennisbaan af te hangen zodat je vrij kunt tennissen
  2. om mee te kunnen betalen als je iets koopt in het paviljoen

Als je lid bent van T.V. Loon op Zand, kun je gebruik maken van de KNLTB Clubapp. Deze app is gratis voor alle KNLTB leden. Zo ben je snel op de hoogte van evenementen die door T.V. Loon op Zand worden georganiseerd en alle andere ontwikkelingen binnen onze club. Op deze pagina vind je meer informatie over de app en waar je deze kunt downloaden.

Tarieven lidmaatschap (2020)

Contributie senior lid per kalender jaar (vanaf 26 jaar) € 185,00
Contributie 18 t/m 25 jaar en/of studenten per kalenderjaar € 97,50
Contributie junior lid 11 t/m 17 jaar, per kalenderjaar € 81,00
Contributie junior lid 6 t/m 10 jaar, per kalenderjaar € 60,50
Rustend lid € 25,50

Gezinskorting: Voor elk 3e lid van een gezin wonend op hetzelfde adres en waarvan de contributie van hetzelfde rekeningnummer geïnd wordt 25 euro korting verleend. Een 4e en 5e lid van een gezin krijgen 50% korting. Kortingen worden verrekend op basis van het voordeligste abonnement

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- voor seniorleden en € 5,- voor jeugdleden. 

Proeflidmaatschap

Als je senior bent en eerst kennis wilt maken met de tennissport, dan kun je je ook aanmelden voor een proeflidmaatschap van 1 maand. De kosten hiervan zijn € 15,-. 

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van een proeflidmaatschap en besluit om lid te worden, dan betaal je de rest van de verschuldigde contributie voor het lopende jaar, inclusief inschrijfgeld.

Betaling van de contributie

Betaling van de contributie is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Bij het aangaan van het lidmaatschap is hiervoor een machtiging ingevuld. De jaarlijks verschuldigde contributie wordt in de periode januari – april geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. Bij blessures en zwangerschap vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Opzegging van het lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk met ingang van 1 januari van het komende kalenderjaar middels een schriftelijke melding uiterlijk op 1 december aan onze ledenadministratie. Bij lid worden na 1 oktober is het niet mogelijk op te zeggen vóór 1 december van dat jaar en ben je ook in het volgend jaar nog lid.