Lidmaatschap

Lid worden

T.V. Loon op Zand is een bloeiende vereniging voor tennis en padel met ruim 450 actieve leden. Wil je ook lid worden? Welkom!

Je kunt je online aanmelden. Voor de aanmelding heb je een recente pasfoto nodig (uploaden in .jpg-bestand). De ledenadministratie verwerkt je aanmelding voor het lidmaatschap. Bij vragen of onduidelijkheden wordt door de ledenadministratie contact met je opgenomen.

Binnen één week wordt je aanmelding verwerkt. Je ontvang een bevestigingsmail van de ledenadministratie als je lidmaatschap geactiveerd is. Er is géén wachtlijst binnen onze vereniging.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,- voor seniorleden en € 10,- voor juniorleden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Je lidmaatschap gaat in vanaf de eerstvolgende maand na aanmelding. De contributie in je eerste jaar wordt dus naar rato per maand berekend. Bijvoorbeeld: meld je je in juni aan als lid, dan betaal je het eerste jaar voor 6 maanden contributie.

KNLTB pas en clubapp

Je wordt automatisch ingeschreven bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) en je krijgt een ledenpasje. Dit ledenpasje heb je nodig voor twee belangrijke zaken:

  1. om een tennis- of padelbaan af te hangen zodat je vrij kunt tennissen of padellen;
  2. om mee te kunnen betalen als je iets koopt in ons paviljoen.

Je kunt verder gebruik maken van de KNLTB Clubapp. Deze app is gratis voor alle KNLTB leden. Zo ben je snel op de hoogte van evenementen die door T.V. Loon op Zand worden georganiseerd en alle andere ontwikkelingen binnen onze club. Op deze pagina vind je meer informatie over de app en waar je deze kunt downloaden.

Lidmaatschapsvorm en contributie

T.V. Loon op Zand kent twee lidmaatschapsvormen:

  1. Basis lidmaatschap voor beoefenen van één racketsport, dus alléén tennis of padel;
  2. Aanvullend lidmaatschap voor beoefenen van beide racketsporten.
    (Nb. wanneer je kiest voor een aanvullend lidmaatschap, betaal je het basislidmaatschap + aanvullend tarief.)

De contributiebijdrage is afhankelijk van je keuze in lidmaatschapsvorm en je leeftijdscategorie. Vanaf 2020 zijn de tarieven per kalenderjaar als volgt vastgesteld:

  Basis lidmaatschap Aanvullend lidmaatschap

Zomer lidmaatschap (Mei, Juni, Juli & Augustus)

Voorjaars lidmaatschap (Maart & April)

senior lid 26 jaar en ouder € 185,00 € 70,00 € 70,00 € 35,00
senior lid 18 t/m 25 jaar en/of studenten € 97,50 € 45,00 € 35,00 € 17,50
junior lid 11 t/m 17 jaar € 81,00 € 35,00 € 30,00 € 15,00
junior lid 6 t/m 10 jaar € 60,50 € 20,00 € 25,00 € 12,50
rustend lid € 25,50      

Gezinskorting

Voor elk 3e lid van een gezin wordt € 25,00 korting verleend, mits wonend op hetzelfde adres én de contributie van hetzelfde rekeningnummer wordt geïnd. Een 4e en 5e lid van een gezin krijgen 50% korting. Kortingen worden verrekend op basis van de lidmaatschapskeuze van de voordeligste leeftijdscategorie.

Rustende leden

Dit zijn leden die (tijdelijk) niet kunnen tennissen of padellen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Proeflidmaatschap

Als je senior bent en eerst kennis wilt maken met de tennis- en/of padelsport, dan kun je je ook aanmelden voor een proeflidmaatschap van 1 maand. De kosten hiervan zijn € 15,-.

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van een proeflidmaatschap en besluit om lid te worden, dan betaal je de rest van de verschuldigde contributie voor het lopende jaar, inclusief inschrijfgeld.

Zomerlidmaatschap

Het zomerlidmaatschap is bedoeld voor mensen die alleen gedurende de periode mei t/m augustus willen tennissen en/of padellen.

Bij een zomerlidmaatschap wordt geen inschrijfgeld gerekend.

Voorjaars lidmaatschap

Het voorjaars lidmaatschap is bedoeld om mensen tijdens de maatregelen rondom het Coronavirus de mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten. Men kan voor de maanden maart en april lid worden van onze vereniging.  Bij een voorjaars lidmaatschap wordt geen inschrijfgeld gerekend.

Contributie betalingen

Betaling van de contributie is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Bij het aangaan van het lidmaatschap is hiervoor een machtiging ingevuld. De jaarlijks verschuldigde contributie wordt in de periode januari – april geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. Bij blessures en zwangerschap vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Openingstijden

Het park is 7 dagen in de week vrij toegankelijk voor alle leden van de vereniging en je kunt altijd tennissen en padellen als er banen vrij zijn. Het park is vanaf ongeveer 08.00 uur toegankelijk. Als je wilt tennissen of padellen, hang je af door je ledenpasje, en dat van je medespelers met wie je hebt afgesproken, in te voeren in het afhangbord. Dit hangt in het paviljoen. Zo reserveer je een baan en kun je tennissen of padellen. Het afhangbord geeft aan tot wanneer je mag spelen.

Het paviljoen

Een bloeiende vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. T.V. Loon op Zand is volledig zelfstandig en voert veel activiteiten in eigen beheer uit. Van baan- en parkonderhoud tot de organisatie van competities en toernooien. We streven er zoveel mogelijk naar om activiteiten op vrijwillige basis te organiseren.

Het paviljoen wordt in eigen beheer geëxploiteerd. Het paviljoen is ‘cashless’. Dat wil zeggen dat er niet met contant geld betaald kan worden. Je kunt op je ledenpasje geld zetten en zo kun je iets kopen. En je kunt pinnen. Het paviljoen is niet altijd open. Door de week meestal vanaf 19.00 uur, op zondag vanaf 09.30 uur tot 14.00 uur en als er tennis- en/of padel activiteiten zijn.

Als seniorlid ben je verplicht om gedurende het kalenderjaar 2 à 3 bardiensten te draaien.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk met ingang van 1 januari van het komende kalenderjaar middels een schriftelijke melding uiterlijk op 1 december aan onze ledenadministratie. Bij lid worden na 1 oktober is het niet mogelijk op te zeggen vóór 1 december van dat jaar en ben je ook in het volgend jaar nog lid.

Meer informatie

Mocht u nog meer vragen hebben over het lidmaatschap van T.V. Loon op Zand dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]