Nieuws

Bezoek burgemeester

Op 13 september jl. bracht burgemeester Hanne van Aart een bezoek aan onze vereniging.

We hebben haar tijdens ons Open Toernooi laten zien hoe we met een grote groep van enthousiaste vrijwilligers, een goed bestuur en een groeiend ledental onze ambities voor de toekomst wensen te realiseren.

Daarbij is gesproken over de multidisciplinaire inzetbaarheid van een vernieuwd paviljoen, kostenbesparende maatregelen door LED verlichting en o.a. padel als complementerende racketsport op ons park. Voor de financiële haalbaarheid van deze forse investeringen is ruimte gecreëerd binnen de eigen vereniging en heeft Rabobank De Langstraat uit het Stimuleringsfonds een méér dan mooie bijdrage geleverd. Maar we vinden ook, dat (door de maatschappelijke betrokkenheid van al onze leden en het faciliteren van sport voor de kern Loon op Zand) de gemeente hier een belangrijke rol in speelt.

Haar bezoek was niet alleen gezellig, maar ook méér dan nuttig!

« Terug

» Nieuws archief