Algemene Leden Vergadering 2020

05 april 2020


Het bestuur nodigt alle leden van Tennisvereniging Loon op Zand uit om bij deze Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn.

Datum: maandag 22 Juni 2020

Tijdstip ontvangst: 19.00 uur

Locatie: Paviljoen Tennisvereniging Loon op Zand

Programma:

19.00 - 19.30 uur: Aankomst en ontvangst

19.30 - 22.00 uur: Algemene Ledenvergadering

22.00 - 23.30 uur: Informeel samenzijn

De agenda en bescheiden worden tijdig beschikbaar gesteld op de website: www.tennisloz.nl 

 

Nieuwscategorieën