Baanverlichting

 

Baanverlichting:
 
Licht aan:
Voor alle schakelpunten: Licht aan, sleutel in het slot steken en rechts om draaien, sleutel in dié stand uitnemen.
Dus niet terugdraaien!
 
Let op !
Tussen het inschakelen van de verlichting op de banen 3 / 4, 5 / 6 en 7 / 8 steeds een pauze van
7 minuten aanhouden
 
Let op !
Wanneer je de fout maakt, dat je de sleutel toch terug draait, minstens 10 minuten wachten tot je weer in kunt schakelen (piekbelasting).
 
Wanneer, om welke reden dan ook de lampen worden uitgeschakeld, moet er altijd 10 minuten worden gewacht, voordat ze opnieuw mogen worden ingeschakeld.
Dit voorkomt kortsluiting.
 
Licht uit:
Sleutel gewoon terugdraaien naar links.
 
 
Bedankt voor jullie medewerking.