REGELS BARDIENST 2019

Tot 5 december 2018 was er de mogelijkheid om je verplichte (bar)diensten af te kopen. Per afgekochte (bar)dienst bedraagt dit euro 25,-. Afkoop is na deze datum niet meer mogelijk.

Het (bar)dienstrooster gaat dit jaar stapsgewijs open:
Leden van 70 t/m 72 jaar krijgen (zoals tijdens de laatste ALV door de leden besloten) exclusief toegang tot de planning om hun 2 diensten in te plannen. Na 3 dagen worden de (bar)diensten gedurende de toernooiweken, de competitie vrijdagavonden en op de drukke woensdagavonden van de Gouden Eikel eerst opengezet voor leden die veel ervaring hebben met drukke (bar)diensten én die hebben aangegeven dan hun diensten te willen draaien. Daarna gaat de planning open voor alle overige leden.

We kennen het komende jaar wederom 3 verschillende diensten:

1) Bardienst

2) Keukendienst (wordt ingezet tijdens competitie en toernooien, vooral keuken activiteiten)

3) Schoonmaakdienst (vooral voor het schoonhouden van in- en exterieur van ons paviljoen)

Voor 2019 geldt het volgende :

De peildatum voor (bar)diensten is 01 januari 2019. Elk lid dat op 1 januari 2019 minimaal 18 jaar en maximaal 69 jaar is, is verplicht minimaal 3 (bar)diensten te vervullen. Alle leden die op 1 januari 2019 minimaal 70 jaar en maximaal 72 jaar oud zijn, dienen 2 (bar)diensten te vervullen in 2019., zoals in de laatste ALV door de leden is besloten.

Voorbeeld 1: Bereikt een lid op 01 augustus 2019 de leeftijd van 18 jaar, dan is hij/zij niet bardienstplichtig in 2019.

Voorbeeld 2: Bereikt een lid op 01 maart 2019 de leeftijd van 70 jaar, dan dient hij/zij in 2019 3 bardiensten te vervullen.

Dit jaar is er geen restrictie in het aantal (bar)diensten dat je mag draaien. Dus ben je bereid om extra ingezet te worden, kun je jezelf vaker inplannen.

Nog steeds zitten we met onze club ontzettend in de lift. Dus stel dat de totale planning vol komt te zitten en we nog steeds mensen beschikbaar hebben, behouden wij ons het recht om meer diensten (bar-, schoonmaak- of keuken) aan te maken om ieder lid aan zijn verplichting te laten voldoen. Een schone en bezette bar wil toch iedereen?!

Wanneer je (bar)dienst hebt, is het niet toegestaan zelf te tennissen, ook al is het rustig gedurende de (bar)dienst. In het handboek staan activiteiten die je in de stille uurtjes kan doen (terras vegen, vuilnisbakken binnen en buiten legen, glazen extra schoonmaken, keuken poetsen etc.)

Opening inschrijven bardienstrooster:

Je ontvangt een e-mail waarin je door de Barcommissie wordt uitgenodigd om jezelf in te plannen op uiterlijk 17 december (afhankelijk van in welke van bovenstaande groepen je je bevindt). Op 24 december dient elk lid zijn/haar diensten gepland te hebben. Dit houdt in dat elk lid minimaal 1 week de tijd heeft om de 3 diensten in te plannen. Niet 3 maal ingeschreven op 24 december betekent geen uitgifte van de KNLTB-pas voor 2019 EN wij behouden het recht om je in te delen op een door ons gekozen (bar)dienst. Kun je die dienst niet, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger.

Het lijkt allemaal wat streng en misschien is het dat ook, maar met een groep van ruim 300 bardienstplichtigen, moeten we duidelijke kaders stellen. Wij rekenen op je medewerking. Samen moeten wij het elkaar gemakkelijk maken en zorgen dat we op de bovenstaande wijze onze bar en paviljoen goed draaiend en schoon weten te houden.

Hartelijk dank alvast voor de medewerking en op weer een sportief jaar,

Dennis Aarts

Bestuur TV Loon op Zand