Rechten en regels inschrijven competitie

(VOORRANGS)RECHTEN BIJ DE COMPETITIE

 

Het moment, dat gekeken wordt naar de “rechten” van deelname aan de competitie is de sluitingsdatum. Na de sluitingsdatum voor inschrijving worden geen nieuwe inschrijvingen meer geaccepteerd.

De competitieleiding gaat in principe zelf geen teams aanpassen, tenzij de regelgeving van de KNLTB hierom vraagt en altijd in overleg.

* Teams die het jaar ervoor in dezelfde samenstelling hebben gespeeld met ten hoogste 1 wijziging hebben voorrangsrechten.

* Kampioensteams hebben van deze groep de hoogste rechten.

* Bij teams die afgelopen jaar te weinig spelers hadden en invallers, die vaker mee gedaan hebben, nu inschrijven worden deze niet meegeteld als wijziging, nieuwe inschrijvingen wel.

* Bij inschrijving van te veel teams op 1 wedstrijddag, zal er geloot worden onder de nieuwe teams. Teams die afvallen voor het spelen van competitie komen op een wachtlijst. Wanneer er het jaar erna plaatsen over zijn, krijgen deze teams voorrang op nieuwe teams).

Ieder team moet inschrijven met minimaal 6 personen.