Statuten

Door het downloaden van de bijgevoegde PDF zijn de meest actuele statuten per 6 oktober 2021 in te zien.

Afschrift statutenwijziging 6 oktober 2021.pdf