Uitslag Vrijwilligers Enquête

Allereerst super bedankt, aan alle leden die de tijd hebben genomen hebben hun reactie op de enquête te delen.  

En uiteraard ook dank aan de vrijwilligers :-) die meegewerkt hebben aan de realisatie van de Vrijwilligers Enquête! Het idee voor deze enquête is in de ALV 2021 ontstaan. Een kleine groep leden is aan de slag gegaan met het formuleren van de vragen, het (fysiek en online) communiceren, het organiseren van brainstorms en uiteindelijk het verzamelen en verwerken van alle reacties.

De analyse en rapportage van de Vrijwilligers Enquête (en de enquête vragen) vind je in bijgevoegde bestanden.

De uitkomsten uit de enquête geven het bestuur, samen met de input uit het roadmap traject (zoals in ALV 2021 al gepresenteerd) en de uitkomsten uit de brainstormsessies volgend op deze enquête, voldoende onderbouwing en steun om haar beslissingen op te baseren.

Vanuit het bestuur worden een aantal zaken voorbereid. Binnenkort meer hierover.

Vragen, opmerkingen, aanvullingen op de uitkomsten zijn van harte welkom op [email protected]

 

Rapportage Vrijwilligers Enquete - Analyse.pdf Rapportage Vrijwilligers Enquete - Vragen.pdf