Vrijwilligers uitleg

Voor de uitvoering van vrijwilligerstaken maken we onderscheid in 1) vaste rollen en 2) variabele diensten.

Vaste rollen

  • Leden die vaste rollen invullen worden vrijgesteld van de verplichting om punten te halen met variabele diensten. Uiteraard mogen ze, als ze dat willen, nog steeds inschrijven op variabele diensten.
  • Vaste rollen, hebben vaak een organiserend en sturend karakter, en zijn van belang voor continuïteit van een aantal activiteiten voor de club.
  • Een toelichting op deze vaste rollen inclusief een PDF met een beschrijving van deze rollen, op basis van taken en verantwoordelijkheden, is te vinden op vaste rollen.
  • Iedere vaste rol (of combinatie daarvan in een team) maakt een compact (max 1A4) jaarplan. Het bestuur en ondersteunende rollen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Periodiek informeren zij het bestuur (toegewezen bestuurslid) over de voortgang op basis van het ingediende jaarplan.
  • Alle leden die een vaste rol invullen staan online met een "v" (= door invulling van deze vaste rol vrijgesteld van variabele diensten) achter hun naam onder bestuur en commissies.

Variabele diensten

  • Deze diensten (denk aan bar, klus, schoonmaak, project) worden uitgevoerd door leden die geen vaste rol invullen. Zij kunnen kiezen wanneer en welke diensten zij voor de club willen uitvoeren.
  • De diensten komen, inclusief het aantal te behalen aantal punten, online beschikbaar om op in te schrijven. Er zijn voldoende diensten beschikbaar om het verplichte minimum van 8 punten te behalen.
  • Leden die aan het einde van het jaar het verplichte aantal punten niet gehaald hebben ontvangen een factuur € 30 voor ieder niet gehaald punt met een maximum van het verplichte minimum.
  • Meer informatie vind je onder variabele diensten en het variabele diensten reglement.

Club lidmaatschap versus commercieel contract

Dit commericeel contract is per direct niet meer mogelijk om af te sluiten. Bestaande leden die al in 2023 van dit contract gebruik maakten kunnen dit bij uitzondering nog 1 jaar verlengen! 

Voor alle leden die, in een vaste rol of door variabele diensten, meewerken aan de uitvoering van vrijwilligerstaken en daarmee een belangrijke en wezenlijke bijdrage leveren aan de club bestaat het club lidmaatschap. 

Voor die leden die geen enkele bijdrage als vrijwilliger willen en/of kunnen leveren bestaat met ingang van 1 januari 2023 de mogelijkheid om een commercieel contract af te sluiten. De kosten hiervan bedragen € 425 per jaar. 

Meer info over lidmaatschappen vind je hier.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259