Bestuur en ondersteunend

 

BESTUUR

Voorzitter [email protected] Dennis Aarts v
Secretaris [email protected] Sasja Lagendijk v
Penningmeester [email protected] Harm van Hoof v
Bestuursleden voor commissies/teams
Rob Groenen v
Alexander van den Akker v
Frank Paridaens v

ONDERSTEUNEND

Kascommissie, voorzitter Paul Kuijpers  
Kascommissie, lid Wim Erkens  
Gemeente contact Arno Gerhardus  
Trainers contact VACATURE, Dennis Aarts ai  
Project taak vanuit bestuur Ad van Ierland v
Project taak vanuit bestuur Jaap Landeweer v
Webmaster & ICT Ralph van den Houdt  
v = door invulling van deze vaste rol vrijgesteld van variabele diensten