Padel, de stand van zaken

14 oktober 2019


Tijdens de ALV van 16 mei jl. is er gestemd op ons voorstel voor de aanleg van 2 padelbanen. Met een ruime meerderheid is dit aangenomen, MITS er aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

1. De benodigde vergunningen door de gemeente moeten worden verstrekt.

2. Er moeten minimaal 50 leden zijn die buiten het tennislidmaatschap padellid worden. Het extra lidmaatschap hiervoor bedraagt € 70,- (ook voor jeugdleden). Dit betekent dat de totale contributie voor komend seizoen € 255,- bedraagt. Dit is inclusief de contributieverhoging.

3. Onder voorbehoud van benodigde financiering en verkrijgen van subsidie.

Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de gemeente over onze plannen en initiatieven. Ook het subsidietraject (inclusief die voor de verbouwing van het paviljoen) is volledig doorlopen en op 9 september goedgekeurd.

Dit betekent dat we jullie nu willen vragen om ook voorwaarde 2 en 3 tot een succes te maken! We hebben al veel toezeggingen ontvangen, maar willen uiteraard ook de laatste stappen zetten om 2 nieuwe padelbanen te kunnen realiseren.

Wil je naast je tennislidmaatschap ook een een lidmaatschap voor padel, laat ons dit weten via: [email protected]

Het is ook mogelijk om alléén een lidmaatschap te nemen voor padel. Dan betaal je € 185,-
Kies je hiervoor, laat ons dit ook weten via: [email protected]

Voor de financiering is gekozen voor uitgifte van obligaties. Hierbij, voor geïnteresseerden in obligaties, nogmaals in het kort de belangrijkste voorwaarden. Uiteraard mogen leden die simpelweg het padelinitiatief willen en kunnen steunen hier ook op inschrijven:

- De waarde van een obligatie is € 1.000,00. Dus veelvouden van dit bedrag zijn mogelijk.
- De rente is vast gedurende de gehele looptijd en bedraagt 3%.
- Terugbetaling vindt plaats door middel van loting, ieder jaar tijdens de jaarvergadering.
- De obligaties worden binnen een termijn van 10 jaar afgelost.

Hieronder tref je de volledige prospectus van de obligatielening en een deelnameformulier aan.

Heb je interesse, vul dan het deelnameformulier in en mail 'm vervolgens naar: [email protected]

We blijven jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Met sportieve groet,

Ad van Ierland, Harm van Hoof, Daan Bressers, Jeroen Mutsaers en Sjoerd Lemmens

Padelbrochure en prospectus.docx Deelnameformulier TV Loon op Zand.doc

Nieuwscategorieën